Ønsker I plads?

Hvis I ønsker en plads i Børnehuset Halvrimmen er det en god ide at få jeres barn skrevet op til start hurtigst muligt. På den måde er I sikret bedst muligt ved en evt. venteliste. Inden start vil I få udleveret en indmeldelsesblanket som skal udfyldes og som vi indsender til pladsanvisningen i Jammerbugt kommune. På den måde registreres det at jeres barn starter i vores institution.Der ydes søskenderabat og friplads, ligesom ved de kommunale tilbud. Kontakt os ved ønske om indmelding  :-)  

Mulighed for deltidsplads

Hvis den ene forældre er på barsels- eller forældreorlov har I mulighed for at ansøge om en deltidsplads på 30 t./ugentligt til jeres barn. Læs mere herunder 

Opstarten

Når jeres barn skal starte i Børnehuset Halvrimmen, vil I ca. 1 måned inden opstart, modtage et "Velkomstbrev" via mail. Sammen med velkomstbrevet modtager I også en invitation til en opstarts samtale. Formålet med denne samtale er, at I som forældre får mulighed for at fortælle om jeres barn og jeres familie og hvor vi sammen får en dialog omkring hvordan vi hver især forestiller os at opstarten skal foregå.
På den måde føler vi os godt rustet til at tage godt imod jeres barn og vi håber at I som forældre også vil føle jer klædt på til at aflevere jeres barn med en god mavefornemmelse.  
Som forældre i Børnehuset Halvrimmen vil I blive tilføjet vores lukkede facebookgruppe, det er her I har mulighed for at følge med i vores hverdag igennem billeder og diverse opslag.

Nedenfor kan I åbne det skema vi udleverer til jer inden opstarts-samtalen. Skemaet vil danne rammen omkring samtalen for at vi kommer så meget rundt om barnet som muligt.