Hverdagen i Børnehuset...

I Børnehuset er børnene inddelt i aldersopdelte stuer. På den måde bliver det nemmere, at tilrettelægge dagenes indhold og dermed tilpasse aktiviteterne, så de passer til den enkelte børnegruppe.Vi arbejder meget med at have forskellige temaer i fokus og videreformidle det til jer som forældre, for at give jer mulighed for at være nysgerrige på jeres barns dag i institutionen, ved at kunne spørge interesseret ind til deres dag og dets indhold. Vi informere jer igennem vores lukkede facebookside hvor vi både ligger billeder og informationer op om hverdagen.