Hverdagen i Børnehuset...I Børnehuset er børnene inddelt i aldersopdelte stuer. På den måde bliver det nemmere, at tilrettelægge dagenes indhold og dermed tilpasse aktiviteterne, så de passer til den enkelte børnegruppe.Vi arbejder bevidst med forskellige temaer i fokus og vi sørger for at videreformidle det til jer som forældre, for at give jer mulighed for at være nysgerrige på jeres barns dag i institutionen. Vi ved at billeder er med til at give jer muligheden for at kunne spørge interesseret ind og derigennem skabe en god dialog omkring barnets dag. 
Stueopdelingen er som følge:

GUL stue, består af husets yngste vuggestuebørn.

RØD stue er en blandet gruppe med de ældste vuggestuebørn og de yngste børnehavebørn.  

GRØN stue er de ældste børnehavebørn i huset.


På alle stuer er der faste voksne tilknyttet, da vi oplever at det giver den bedste effekt i forhold til at skabe rolige og trygge omgivelser for barnet.