De fysiske rammer i Børnehuset

Indretningen inde & ude

I Børnehuset er vi inddelt i 3 stuer, Gul, Rød og Grøn.

GUL stue: Her starter de helt små vuggestuebørn. Pt. er der plads til, at det er de 8 yngste som holder til på Gul stue sammen med 2 faste voksne, Birthe og Karina W.
Gul stue holder til inde bagved køkkenet hvor de har en spisekrog med 2 borde og ved siden af har de 2 legerum. Barnevognene holder indendørs når de ikke er i brug og udendørs kan de stå under halvtag når barnet skal sove. 


RØD stue: Her kommer børnene ind når de skal videre fra gul stue. Rød stue er derfor en blandet gruppe på op mod 12 børn, som er delvis vuggestuebørn og delvis børnehavebørn. Rød stue ligger lige op ad garderoben og de faste voksne er Kirsten og Maria.


Grøn stue: Her starter børnene når de skal videre fra rød stue. Det er derfor altid de ældste børn, som er på Grøn stue, som ligger i modsatte ende af garderoben, i huset. på Grøn stue er de faste voksne, Karina H. og Anne

Udendørs har vi et kæmpe legeplads område hvor vi har mulighed for, at "Stue" inddele legepladsen, sådan at der er plads til alle både store og små. 
Vi elsker at være ude og derfor benytter vi os også ofte af at lave bål og generelt spise ude når vejret tillader det.