Børnehuset Halvrimmen

Åbningstider:

Åbningstiden er fra kl. 6.00 til 17.00 mandag til fredag.

Ydertiderne er selvfølgelig forbeholdt de børn hvis forældrene har brug for pasning ifb. med arbejdsrelateret behov.


Børnehuset holder lukket:

Alle helligdage og Grundlovsdag den 5/6, samt juleaftensdag den 24/12.


Det forventes at barnet afholder minimum 4 ugers ferie årligt.


Aflevering og afhentning:

Når I aflevere barnet om morgenen skal I selv tjekke barnet ind på Ipaden, i vores famly system. Her ser vi gerne, at I indtaster et ca. tidspunkt for afhentning.

Hvis jeres barn holder fri/ferie eller hvis barnet er syg, skal dette noteres på Famly. (Som downloades som en app på jeres telefon)


Hvis andre end forældrene henter barnet, skal dette ligeledes meddeles over Famly.


Middagssøvn:

Alle børn har mulighed for at sove i Børnehuset.

Sengetøj og barnevogn, som selv skal medbringes, kan opbevares i Børnehuset. 

Vi er af den overbevisning, at børn selv regulerer deres søvn efter behov og sammenholdt med forskning ift. børns søvn, ser vi os helst ikke påduttet at vække børnene fra deres lur. 


Tøj – skiftetøj:

Det er vigtigt, at børnene har tøj på, som passer til årstiden.

Der må gerne være rigeligt med tøj i kassen i garderoben, som vi kan bruge, hvis det bliver nødvendigt.

Sørg for, at holde øje med om det skiftetøj der er i huset også passer til barnet/årstiden.


Forplejning – kostpolitik:

I Børnehuset serveres der sund, nærende og afvekslende kost. Vi har en køkkenansvarlig ansat, som udarbejder madplan en uge ad gangen. Denne er synlig, så I som forældre kan følfge med i hvad der bliver serveret fra dag til dag. 


Sygdom – ulykke:

I Børnehuset halvrimmen modtager vi (selvfølgelig) ikke syge børn. Ved syge børn forstår vi smittebærende børn, og børn der ikke kan deltage i den daglige rytme. Vi vurderer altid hvert enkelt barn ud fra deres adfærd og generelle trivsel. Dette betyder også, at det ikke altid udelukkende er temperaturen som er afgørende for om et barn vurderes syg, dette kan blot være en indikator.

Vi ringer efter jer som forældre, hvis barnet bliver syg i løbet af dagen.


Ved ulykketilfælde skaffer vi den fornødne hjælp, læge, alarm 112 og kontakter forældrene hurtigst muligt. Som sikkerhed har hele personalegruppen deltaget i førstehjælp for småbørn.


Ansvar og tavshedspligt:

Personalet har det fulde ansvar for barnet i pasningstiden og har, selvfølgelig tavshedspligt. 


Forældrekontakt.:

Udover den daglige kontakt med jer som forældre, så afholder vi ca. 2 årlige fælles forældremøder. Vi har en forældrebestyrelse, som ligeledes afholder møde ca. 2 gange årligt.

Desuden afholdes der individuelle forældresamtaler. Disse ligger omkring 3 måneder efter barnets opstart, omkring 2, 3 og 4 år, samt ved 5 års alderen inden kommende skolestart.

Det er altid muligt at efterspørge yderligere samtale, hvis behovet opstår.


Er der sket vigtige ændringer i barnets liv, som evt. kan berøre barnets dagligdag og generelle trivsel vil vi gerne informeres i Børnehuset. På denne måde sikrer vi, at vi i samarbejdekan skabe de bedste og mest trygge rammer for det enkelte barn.


Betaling:

Der betales 11 gange om året, I får girokort fra Børnehuset, friplads- og søskende rabat gælder også hos os.

Priser pr. 1/1-2020:

Vuggestueplads: 3.100 kr./md.

Børnehaveplads: 2.300 kr./md.


Vigtigt:

Orienter altid personalet om evt. allergiske reaktioner- eller andet vigtigt vi skal være opmærksomme på omkring dit barn.Opslagstavlen:

Kig på opslagstavlen hver dag.

Der vil I være opdateret ift. hvad der sker de næste dage.

Desuden benyttes FAMLY til at udsende praktiske informationer, billeder og beskrivelser fra dagligdagen samt ind/ud cheking af børn.


Praktiske oplysninger

Børnehuset - Skolegade 7 - Halvrimmen - 9460 Brovst - Tlf.: 98 23 81 51 eller 40234251 - E-mail: bh@boernehusethalvrimmen.dk