Halvrimmen

Åbningstider:

Åbningstiden er fra kl. 6.00 til 17.00 mandag til fredag.

(Kontakt os ved andre behov og lad os se om det kan løses)


Ydertiderne er selvfølgelig forbeholdt de børn hvis forældrene har brug for pasning ifb. med arbejdsrelateret behov


Børnehuset holder lukket:

Alle helligdage og Grundlovsdag den 5/6, samt juleaftensdag den 24/12.

Vi har åbent hele sommeren, personalet holder ferie på skift.


At være i institution svarer, for et barn til at gå på arbejde, barnet har også brug for ferie, så vi opfordrer jer som forældre til at give barnet ferie sammen med jer, mindst 4 uger årligt.


Aflevering og afhentning:

Giv os tidspunkt for ankomst/ afhentning, så vi kan tilrettelægge vores dag bedst muligt både med hensyn til aktiviteter og personale normering.


Vi vil gerne have at I noterer afhentningstid via husets digitale Famly system.


Holder barnet fri eller er syg skal dette noteres på Famly.


Hvis andre end forældrene henter barnet, skal dette ligeledes meddeles over Famly..


Middagssøvn:

Alle børn har mulighed for at sove efter behov - aftales nærmere med personalet. Vi har plads til at sove indenfor og udenfor i barnevogne. Sengetøj og barnevogn kan opbevares i Børnehuset.


Tøj – skiftetøj:

Det er vigtigt, at børnene har tøj på, som passer til årstiden. Noget som de kan røre sig i, og som må blive snavset. Der må gerne være rigeligt med tøj i tasken, som vi kan bruge, hvis det bliver nødvendigt - fodtøj, regntøj, hjemmesko, varm trøje, huer, vanter, flyverdragt og skiftetøj.


Forplejning – kostpolitik:

Der udleveres en kostpolitik ved start i Børnehuset. Der kan man læse alt om måltiderne og spisetidspunkter i dagligdagen.

For at gøre det så nemt for os, forventer vi, at de børn som kommer senere

end 7.30 om morgenen, har spist morgenmad hjemmefra.

Der serveres frugt og brød igen kl. 8.30 til 9.00.

De børn som kommer

senerer, forventer vi har spist hjemmefra og er klar til

dagens aktiviteter.


Sygdom – ulykke:

Syge børn må ikke modtages ifølge Daginstitutionscirkulæret. Ved syge børn forstår vi smittebærende børn, og børn der ikke kan deltage i den daglige rytme.


Vi ringer efter forældre, hvis barnet bliver syg i løbet af dagen.


Ved ulykketilfælde skaffer vi den fornødne hjælp, læge, alarm 112 og kontakter forældrene hurtigst muligt. Som sikkerhed har hele personalegruppen deltaget i førstehjælp for småbørn.


Vi er Astma og allergi venlige,vi bruger ikke levende stearin lys og bruger allergi venlige sæbe produkter.


Ansvar og tavshedspligt:

Personalet har det fulde ansvar for barnet i pasningstiden.


Vi har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om børns og forældres private forhold.


Forældrekontakt.:

Vi holder årlige forældremøder, vi har en forældrebestyrelse, holder forældresamtaler, når barnet har været der i 3 måneder. Igen omkring 2, 3 og 4 år, samt ved 5 års alderen inden kommende skolestart.. Dog er der altid mulighed for at få en samtale hvis I som forældre ønsker dette.


Vi har daglig god kontakt og snak ved ankomst og afhentning af børnene.


Er der sket vigtige ændringer i barnets liv, dagligdag vil vi gerne informeres i Børnehuset, så vi kan hjælpe barnet bedst muligt, hvis der måtte opstå problemer.


Betaling:

Der betales 11 gange om året, I får girokort fra Børnehuset, friplads- og søskende rabat gælder også hos os. Spørg efter pris hos personalet.


Vigtigt:

Orienter altid personalet om evt. allergiske reaktioner- eller andet vigtigt vi skal være opmærksomme på omkring dit barn.Opslagstavlen:

Kig på opslagstavlen hver dag. Der står hvad der sker de næste dage, og evt. hvad vi har lavet i dag.

Desuden benyttes FAMLY til at udsende praktiske informationer, billeder og beskrivelser fra dagligdagen samt ind/ud cheking af børn.


Dette var lidt praktiske oplysninger. I er altid velkommen til at stille spørgsmål til personalet, hvis der er noget I ikke forstår, eller hvis I har en god idé.

Praktiske oplysninger

Børnehuset - Skolegade 7 - Halvrimmen - 9460 Brovst - Tlf.: 98 23 81 51 - E-mail: bh@boernehusethalvrimmen.dk