Opstarten.....

Når jeres barn skal starte i Børnehuset Halvrimmen, vil I ca. 1 måned inden opstart, modtage et "Velkomstbrev" via mail. Sammen med velkomstbrevet modtager I også en invitation til en opstarts samtale. Formålet med denne samtale er, at I som forældre får mulighed for at fortælle om jeres barn og jeres familie og hvor vi sammen får en dialog omkring hvordan vi hver især forestiller os at opstarten skal foregå. 
På den måde føler vi os godt rustet til at tage godt imod jeres barn og vi håber at I som forældre også vil føle jer klædt på til at aflevere jeres barn med en god mavefornemmelse.  
Som forældre i Børnehuset Halvrimmen vil I blive tilføjet vores lukkede facebookgruppe, det er her I har mulighed for at følge med i vores hverdag igennem billeder og diverse opslag.

Nedenfor kan I åbne det skema vi udleverer til jer inden opstarts-samtalen. Skemaet vil danne rammen omkring samtalen for at vi kommer så meget rundt om barnet som muligt.


Opstartssamtale.pdf