Halvrimmen

Arbejdsmetoder

Vi tilrettelægger aktiviteter i forhold til børnenes interesser og behov, vi veksler mellem målrettede, faste og spontane aktiviteter, vi vægter fri leg højt. Vi lader børnene få tid til at fordybe sig, bruge fantasien, lære at organisere hvad de vil med deres leg.


Der tilrettelægges aktiviteter som er målrettet en bestemt gruppe børn, eller for alle børn. Eksempler på aktiviteter for alle børn:

 • Puslespil - tegne - sang - sanglege - højtlæsning- klippe/lime m.m.
 • Madlavning, kigge lidt på og hjælpe lidt til efter (hensyn til alder) - indkøb
 • Udeleg - legepladsbesøg, sportspladsen.
 • Projekter/ årstidens temaer
 • Børnenes fødselsdage fejres i Børnehuset eller ved besøg i børnenes hjem.
 • Ture ud af huset, til f.eks. skov,mark,sø, andre institutioner, legepladser..
 • Bedsteforældredage - besøge gård med dyr her i Halvrimmen - gåture,  ud at se i lokal området,
 • traveture- øve os i trafikken
 • Legestue hver anden uge sammen med Troldehuset på Langeslund skole.


Fælles aktiviteter med andre Privat Institutioner.

Gymnastikdag i ØAH Hallen i Halvrimmen -Zoo tur i Aalborg, eller besøg på Hjortdal dyrefarm. - Store Legedag. Juletræsfest, fastelavnsfest, deltager i jule-høst- og påskegudstjenester for børn i Langeslund Kirke.  Nye oplevelser,som vi bliver enige om i løbet af året.


For at skabe en åben, tryg og omsorgsfuld atmosfære, og for at få et godt kendskab til det enkelte barn gør vi følgende:

 • Holder kontaktmøde ved barnets start, give en god velkomst.
 • Indformerer om barnets hverdag ,arrangementer via opslagstavlen, og snak i døren, foto.
 • Forventer at få relevante oplysninger om barnets liv uden for Børnehuset..
 • Respekterer børnenes forskelligheder, vise forståelse og respekt for barnets følelser.
 • Give barnet gode oplevelser/ succes oplevelser, muligheder for at prøve grænser af.
 • Vi ser barnet, og holder af det, som det er.
 • Tage vare på den fysiske omsorg, så som mad, påklædning, toiletbesøg og hygiejne.
 • Skaber et sted, hvor børn og voksne trives og respekterer hinanden, og ligeledes føler sig som en del af et fællesskab.
 • Det er vigtigt, at både børn, forældre og personale er glade for at komme i Børnehuset..
 • Det er vigtigt med en god omgangstone.
 • Børnene skal lære at tage hensyn til hinanden trods deres forskelligheder.
 • Fælles aktiviteter, vi spiser sammen, synger forskellige sange,vi laver ingenting, d.v.s vi sidder og
 • småsnakker om livet i almindelighed med børnene.


 • Vi respekterer legen, som børnenes mulighed for at udvikle sig på forskellige områder:
 • Udvikle venskaber/opleve glæde og samvær.
 • Opleve konflikter som skal løses, udvikle samarbejdsevner og forståelse for andre børn.
 • Udvikle sig sproglig og motorisk, give børnene medbestemmelse og medansvar i dagligdagen.
 • Har indrettet huset med forskellige lege/ aktivitetstilbud, legetøj og beskæftigelsesmaterialer
 • som passer til børnenes alder. Legetøjet er placeret så børnene selv kan nå det.
 • Lærer dem at rydde op efter legen, så vi alle kan være her, og nemt finde tingene igen.


Forældresamarbejde/forældrebestyrelse:

Vi har et godt forældresamarbejde med 1 eller 2 årlige forældremøder, hvor der er valg til forældrebestyrelse i efteråret. Vi har en forældrebestyrelse bestående af 5 personer + 2. suppleanter. Har forældrekaffe ca. 2 gange årligt, hvor forældre har mulighed for at møde andre forældre og få en lille snak. ( foregår altid om eftermiddagen.) Bedsteforældredage i juni eller august måned.


Vi tilbyder forældresamtaler på følgende måde:

 1. Når barnet har været 3 måneder i Børnehuset.
 2. Når barnet fylder 2 år.
 3. Ca. 3 måneder før børnehave start.

Børnehuset - Skolegade 7 - Halvrimmen - 9460 Brovst - Tlf.: 98 23 81 51 - E-mail: bh@boernehusethalvrimmen.dk