Praktiske oplysninger

Halvrimmen

Åbningstider:

Åbningstiden er fra kl. 6.00 til 18.00 mandag til fredag.

 

Har man fri, skal børnene dog være hentet senest kl. 16.30. Den sene tid er forbeholdt dem, som arbejder sent.

 

Børnehuset holder lukket:

Alle helligdage og Grundlovsdag den 5/6, samt juleaftensdag den 24/12.

Vi har åbent hele sommeren, personalet holder ferie på skift.

 

At være i institution svarer, for et barn til at gå på arbejde, barnet har også brug for ferie, så vi opfordrer jer som forældre til at give barnet ferie sammen med jer, mindst 4 uger årligt.

 

Aflevering og afhentning:

Giv os tidspunkt for ankomst/ afhentning, så vi kan tilrettelægge vores dag bedst muligt både med hensyn til aktiviteter og personale normering.

 

Tiderne kan ændres ved at give personalet besked eller husk at skrive på planen som hænger i Børenhusets garderobe..

 

Holder barnet fri så giv venligst besked dagen før eller på tlf. 98238151 senest kl. 8.30.

 

Hvis andre henter barnet, skal vi være orienteret.

 

Middagssøvn:

Alle børn har mulighed for at sove efter behov - aftales nærmere med personalet. Vi har plads til at sove indenfor og udenfor i barnevogne. Sengetøj og barnevogn kan opbevares i Børnehuset.

 

Tøj – skiftetøj:

Det er vigtigt, at børnene har tøj på, som passer til årstiden. Noget som de kan røre sig i, og som må blive snavset. Der må gerne være rigeligt med tøj i tasken, som vi kan bruge, hvis det bliver nødvendigt - fodtøj, regntøj, hjemmesko, varm trøje, huer, vanter, flyverdragt og skiftetøj.

 

Forplejning – kostpolitik:

Der udleveres en kostpolitik ved start i Børnehuset. Der kan man læse alt om måltiderne og spisetidspunkter i dagligdagen.

For at gøre det så nemt for os, forventer vi, at de børn som kommer senere

end 7.30 om morgenen, har spist morgenmad hjemmefra.

Der serveres frugt og brød igen kl. 8.30 til 9.00, og de børn som kommer

senerer, forventer vi også, at de har spist hjemmefra og er klar til

dagens aktiviteter.

 

Sygdom – ulykke:

Syge børn må ikke modtages ifølge Daginstitutionscirkulæret. Ved syge børn forstår vi smittebærende børn, og børn der ikke kan deltage i den daglige rytme.

 

Vi ringer efter forældre, hvis barnet bliver syg i løbet af dagen.

 

Ved ulykketilfælde skaffer vi den fornødne hjælp, læge, alarm 112 og kontakter forældrene hurtigst muligt. Som sikkerhed har hele personalegruppen deltaget i førstehjælp for småbørn.

 

Vi er Astma og allergi venlige,vi bruger ikke levende stearin lys, har ikke gran luletræ, bruger allergi venlige sæbe produkter.

 

 

 

Ansvar og tavshedspligt:

Personalet har det fulde ansvar for barnet i pasningstiden.

 

Vi har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om børns og forældres private forhold.

 

Forældrekontakt.:

Vi holder årlige forældremøder, vi har en forældrebestyrelse, holder forældresamtaler, når barnet har været der i 3 måneder. Igen omkring 2 år, og vi holder samtale kort tid før børnehave start . Dog er der altid mulighed for at få en samtale hvis I som forældre ønsker dette.

 

Vi har daglig god kontakt og snak ved ankomst og afhentning af børnene.

 

Er der sket vigtige ændringer i barnets liv, dagligdag vil vi gerne informeres i Børnehuset, så vi kan hjælpe barnet bedst muligt, hvis der måtte opstå problemer.

 

Betaling:

Der betales 11 gange om året, I får girokort fra Børnehuset, friplads- og søskende rabat gælder også hos os. Spørg efter pris hos personalet.

 

Vigtigt:

Orienter altid personalet om evt. allergiske reaktioner- eller andet vigtigt vi skal være opmærksomme på omkring dit barn.

Vi kan være behjælpelig med at give f.eks. maske ved vejrtrækningsproblemer, øjendråber, medicin med mere i kortere perioder, hvis det er nødvendigt.

 

Opslagstavlen:

Kig på opslagstavlen hver dag. Der står hvad der sker de næste dage, og evt. hvad vi har lavet i dag. Billedmappe ved siden af, må gerne kigges i:

 

Lærerplaner, børnemiljøvurderingsplan, virksomhedsplan + alle andre informationer til forældre hænger i gangen ved vuggestuen..

 

Dette var lidt praktiske oplysninger. I er altid velkommen til at stille spørgsmål til personalet, hvis der er noget I ikke forstår, eller hvis I har en god idé.

Praktiske oplysninger

Børnehuset - Engdraget 9 - Halvrimmen - 9460 Brovst - Tlf.: 98 23 81 51 - E-mail: bh@boernehusethalvrimmen.dk